Kontakt

Sídlo firmy
DOVOZ KÁVY, s.r.o.
Obežná 8563/2
010 08 Žilina

Tel.: +421 917 766 338
E-mail: info@dovozkorenin.sk
Fakturačné údaje
IČO: 46 891 731
DIČ: 2023 632 468
IČ DPH: SK 2023 632 468

OR, Okr.súdu Žilina, vl.č. 57731/L
Bankové spojenie
Číslo bankového účtu:
307 605 605 5 / 0200
VÚB Banka, a.s.
IBAN:
SK72 0200 0000 0030 7605 6055

Kontaktný formulár