Kontakt

Sídlo firmy
DOVOZ KÁVY, s.r.o.
Obežná 8563/2
010 08 Žilina
Fakturačné údaje
IČO: 46 891 731
DIČ: 2023 632 468
IČ DPH: SK 2023 632 468

OR, Okr.súdu Žilina, vl.č. 57731/L
Bankové spojenie
Číslo bankového účtu:
307 605 605 5 / 0200
VÚB Banka, a.s.
IBAN:
SK72 0200 0000 0030 7605 6055
Michal Sedmák
konateľ spoločnosti
Ing. Peter Sucháň
obchodný riaditeľ
Ing. Viktória Andreánszka
fakturácia a expedícia tovaru
Jozefína Backová
obchodný zástupca (Žilinský a Banskobystrický kraj)
Róbert Ruman
obchodný zástupca (Bratislavský kraj)

Kontaktný formulár